PEA เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เปิดบ้านจัดเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 8

  • 4 November 2018
  • Author: PR_N1
  • Number of views: 612
  • 0 Comments
PEA เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เปิดบ้านจัดเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 8

วันนี้ (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยผู้ว่าการ PEA โดยมี นางวัชราภรณ์ วงศ์คำ ผู้อำนวยฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ สำนักงาน PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

การแข่งขัน PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 8 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพพนักงาน PEA เยาวชน และประชาชน ในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการเดิน-วิ่ง โดยการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร ผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลทั่วไป (ชาย 12 กลุ่มอายุ / หญิง 7 กลุ่มอายุ) และ ประเภทพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน PEA (จำนวน 3 กลุ่ม ชาย 2 กลุ่มอายุ และหญิง 1 กลุ่ม) ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ Over All ชาย ได้แก่ นายจำรัส ลาวนันท์ จาก บ้านถั่งเช่าเชียงใหม่ เวลา 33.57 ส่วนรางวัลชนะเลิศ Over All หญิง ได้แก่ ละไมพร พีระภาพงศ์ นักวิ่งอิสระ เวลา 43.46 โดย Over All ทั้งสองประเภทได้รับเงินรางวัล 1,500.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล จากผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ผู้ชนะการแข่งขัน อันดับที่ 1 – 5 ทุกกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ 
อันดับ 6 - 7 ได้รับของที่ระลึก เงินรางวัลผู้ชนะที่ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ จะได้รับเงินรางวัล 500, 300, 200.- บาท ตามลำดับ (ยกเว้นกลุ่มพนักงาน PEA) ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย 650 คนแรก จะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึก

สำหรับการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร ไม่มีการแข่งขัน ไม่จำกัดเพศ-อายุ ผู้เข้าเส้นชัย 150 คนแรก จะได้รับเหรียญที่ระลึก

.......................................................
รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ
PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

Print
Tags:
แบนเนอร์