กฟภ.(PEA) เปิดสำนักงาน PEA สาขา ป่าซาง เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในเขต จ.ลำพูน

  • 3 November 2018
  • Author: PR_N1
  • Number of views: 724
  • 0 Comments
กฟภ.(PEA) เปิดสำนักงาน PEA สาขา ป่าซาง เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในเขต จ.ลำพูน

วันนี้ (วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ และ นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง นายขยัน พงค์ดา นายก อบต.นครเจดีย์ ร่วมพิธี โดยมีนายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สำนักงาน PEA ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

สำนักงาน PEA ป่าซาง ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถ.ประชาอุทิศ หมู่ 1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน อยู่ในสังกัด PEA จ.ลำพูน ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 และเปิดให้บริการลูกค้าตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 รับผิดชอบผู้ใช้ไฟฟ้า 3 อำเภอ 13 ตำบล 118 หมู่บ้าน มีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 35,717 ราย การเปิดให้บริการสำนักงานใหม่แห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานด้านบริการของลูกค้า จะสามารถรองรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้ามารับบริการที่สำนักงาน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจสูงสุด ตามค่านิยมขององค์กร “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” 
.......................................................
รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ
PEA เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

Print
Tags:
แบนเนอร์