PEA เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าในการประชุม ครม. สัญจรที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา

  • 30 October 2018
  • Author: PR_N1
  • Number of views: 661
  • 0 Comments
PEA เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าในการประชุม ครม. สัญจรที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา

วันนี้ (วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจราชการ พบปะประชาชนในพื้นที่ จ.พะเยา และ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2561 พร้อมกับร่วมประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 8/ 2561 ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ./ PEA) โดย นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม ครม. "การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 " ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมนานาชาติ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมกันนี้ PEA พะเยา, PEA เชียงราย ได้เตรียมความพร้อมป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อสำรองการจ่ายไฟ บริเวณสถานที่ประชุมที่ และสถานที่นายกรัฐมนตรีและคณะฯ เดินทางไปตรวจราชการ พื้นที่ จ.พะเยาและ จ.เชียงราย

ภาพ : PEA พะเยา และ PEA เชียงราย
รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

Print
Tags:
แบนเนอร์