ฝ่ายบริการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(ENGINEERING SERVICE DEPARTMENT : ESD)

ภาพเสาไฟฟ้าและการเชื่อมโยงไฟฟ้า

      เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ธุรกิจ อุตสาหกรรม และครัวเรือน ในพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 74 จังหวัด ทั่วประเทศด้วยการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานปลอดภัยรวดเร็ว เชื่อถือได้มาเป็นเวลากว่า 50 ปี  PEA จึงมีความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ และประสบการณ์ในงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และพร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถดังกล่าวมาให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ

“ให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทุกประเภทแบบครบวงจร

 ในราคาเหมาะสม

 มีความโปร่งใส

ใส่ใจความปลอดภัย

ได้มาตรฐานสากล

ด้วยความรวดเร็วทันกำหนดส่งมอบ

เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า”

 

TEMCA Forum & Exhibition 2018 งานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2561
ESD Admin

TEMCA Forum & Exhibition 2018 งานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผนึกกำลังร่วมกันขับเคลื่อนวันนี้ สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ฝ่ายบริการวิศวกรรม ได้เข้าร่วมออกบูธงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 งานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

Next Article TEMCA Forum & Exhibition 2019 งานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2562
Print
1496

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองบริการบำรุงรักษา ฝ่ายบริการวิศวกรรม

แก้ไขล่าสุด: 2 กันยายน 2562