แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้าง 2565 (เลขที่ 1025) เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า และบุคคลภายนอก

ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้าง 2565 (เลขที่ 1025) เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า และบุคคลภายนอก

  • 27 June 2022
  • Author: 495181
  • Number of views: 1253
  • 0 Comments
Print
Tags: