ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
e-service
PEA Contact Center

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวัฒนานคร ปิดปรับปรุงอาคารชั้น 1 ชั่วคราว

  • 24 November 2016
  • Author: TAW
  • Number of views: 48267
  • 0 Comments
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวัฒนานคร ปิดปรับปรุงอาคารชั้น 1 ชั่วคราว

 11/24/2016 เนื่องจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวัฒนานคร ได้ปรับปรุงอาคารชั้น 1 ด้านรับเงินค่ากระแสไฟฟ้า และด้านบริการลูกค้า ซึ่งใช้เวลาในการปรับปรุงเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน จึงแจ้งผู้ใช้ไฟที่จะมาติดต่อรับชำระเงินค่าไฟฟ้าและขอมิเตอร์ใหม่ 

โดยรับชำระค่ากระแสไฟที่ชั้น 2 และ รับคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ขอขยายเขตใหม่ที่อาคารด้านหลังสำนักงาน  อาจจะไม่สะดวกในการมาติดต่อ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

 

ระบบค้นหาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เว็บไซต์สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค