ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
e-service
PEA Contact Center

การให้ความรู้โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office PEAนครนายก

PEA นครนายก จัดกิจกรรมให้ความรู้การดำเนินการสำนักงานสีเขียว Green Office ให้กับพนักงาน ลูกจ้าง เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง แม่บ้าน และ รปภ. เพื่อมุ่งมั่นสู่โครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2561

  • 13 July 2018
  • Author: 479152
  • Number of views: 40085
  • 0 Comments
การให้ความรู้โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office PEAนครนายก
Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.