มาตรการประหยัดการใช้ทรัพยากร ของ PEA ปทุมธานี

  • 27 May 2018
  • Author: 500277
  • Number of views: 28465
  • 0 Comments
มาตรการประหยัดการใช้ทรัพยากร ของ PEA ปทุมธานี
มาตรการประหยัดการใช้ทรัพยากร 6 ประเภท ของ PEA ปทุมธานี
1. มาตรการประหยัดพลังงาน
2. มาตรการประหยัดน้ำ
3. มาตรการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
4. มาตรการประหยัดการใช้กระดาษ
5. มาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์
6. มาตรการประหยัดการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน
Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.