ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
e-service
PEA Contact Center

คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม (Green Office Auditors) ได้เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงาน Green Office ที่ กฟจ.พระนครศรีอยุธยา

  • 3 November 2016
  • Author: TAW
  • Number of views: 44917
  • 0 Comments

 

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม (Green Office Auditors) ได้เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงาน Green Office ที่ กฟจ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายกัมพล ดำเนินศิลป์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ให้การต้อนรับ และพร้อมทั้งรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้ง 7 หมวด ที่สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 แหล่งข่าว: แผนกวิศวกรรมและการตลาด กฟจ.พระนครศรีอยุธยา


Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.