ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
e-service
PEA Contact Center

วันที่ 13-15 เมษายน 2563 สำนักงาน PEA ให้บริการตามปกติ

  • 11 April 2020
  • Author: 501290
  • Number of views: 51697
  • 0 Comments
วันที่ 13-15 เมษายน 2563 สำนักงาน PEA ให้บริการตามปกติ
วันที่ 13-15 เมษายน 2563 สำนักงาน PEA ให้บริการตามปกติ
🏡 #อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ... สามารถติดต่อ PEA ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทาง ตามช่องทาง ⬇️
⚡️Application PEA Smart Plus
⚡️1129 PEA Call Center
⚡️ QR Code ตรวจสอบสิทธิ์การขอคืนเงินค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก
Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.