ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
e-service
PEA Contact Center

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง ขอความร่วมมือผู้ที่มาใช้บริการทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตาการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ก่อนเข้าพื้นที่ให้บริการทุกครั้ง

  • 30 March 2020
  • Author: 501290
  • Number of views: 38018
  • 0 Comments
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง ขอความร่วมมือผู้ที่มาใช้บริการทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตาการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ก่อนเข้าพื้นที่ให้บริการทุกครั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง ขอความร่วมมือผู้ที่มาใช้บริการทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตาการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ก่อนเข้าพื้นที่ให้บริการทุกครั้งดังนี้
1.สวมหน้ากากอนามัย
2.ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน
3.ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์แนวทางการคืนเงินประกันผ่านช่องทางออนไลน์บริเวณหน้าสำนักงาน โดยเน้นให้ผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ โดยจัดที่นั่งพักให้มีระยะห่างกัน ตามมาตราการ SOCIAL DISTANCING

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ด้วยความปรารถนาดีจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง ขอบคุณค่ะ

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.