ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
e-service
PEA Contact Center

ประวัติความเป็นมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา

     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา ได้รับโอนสัมปทานมาจากกรมโยธาธิการ กระทรวง มหาดไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2503 ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1 ไร่ 32 ตารางวา เลขที่ ข 20 ถนนวิไลเสนา ตำบลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งสำหรับเดินเครื่องกำเนิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนบริเวณตลาดเสนา ส่วนอาคารสำนักงานได้เช่าบ้านของ นายโพ ใจซื่อ เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น อยู่ตรงข้ามธนาคารออมสิน (สำนักงานเก่า) ในตลาดเสนา

     เมื่อปี พ.ศ. 2514 ได้ย้ายอาคารสำนักงานมาเช่าบ้านของนายจำลอง ฤกษ์เกษม เป็นอาคารบ้านไม้ชั้นเดียวอยู่ตรงข้ามโรงเรียน เสนา เสนาประสิทธิปี

     พ.ศ. 2527 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้รื้ออาคารโรงจักรและสร้างบ้านพักเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 ชั้นในพื้นที่ 1 ไร่ 32 ตารางวา      และเนื่องจากสำนักงานเดิมมีพื้นที่คับแคบไม่เหมาะกับการให้บริการ ประกอบกับอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมทุกปี จึงได้การจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารใหม่เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 5 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา 

 

     

โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้

   -ยกฐานะการไฟฟ้าอำเภอเสนา ให้เป็นการไฟฟ้าจังหวัด เมื่อ 29 สิงหาคม 2511

   -ตั้งการไฟฟ้าเชื่อมโยงตำบลบ้านกลึง เป็นหน่วยบริการผู้ใช้ไฟย่อยบ้านกลึง สังกัดการไฟฟ้าอำเภอเสนา เมื่อ 26 มิถุนายน 2524

   -ตั้งการไฟฟ้าเชื่อมโยงตำบลลาดงา เป็นหน่วยบริการผู้ใช้ไฟย่อยลาดงา สังกัดการไฟฟ้าอำเภอเสนา เมื่อ 26 มิถุนายน 2524

   -ยกฐานะหน่วยบริการผู้ใช้ไฟหลักอำเภอเสนาเป็นการไฟฟ้าจุดรวมงาน เมื่อ 2 กันยายน 2525

   -โอนหน่วยบริการผู้ใช้ไฟตำบลบางชะนี หน่วยบริการผู้ใช้ไฟตำบลหัวเวียง ซึ่งสังกัดการไฟฟ้าจังหวัดอยุธยา ไปสังกัดการไฟฟ้าอำเภอเสนา เมื่อ 1 มิถุนายน 2526 -การไฟฟ้าอำเภอเสนา เป็นการไฟฟ้าชั้น 4 สังกัดเขต 1 เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2534

   -ยุบหน่วยบริการผู้ใช้ไฟไม้ตราเป็นการไฟฟ้าเชื่อมโยงของหน่วยบริการผู้ใช้ไฟอำเภอบางไทรและโดยหน่วยบริการผู้ใช้ไฟอำเภอบางไทรซึ่งสังกัดการไฟฟ้าอำเภอบางปะอินมาสังกัดการไฟฟ้าอำเภอเสนา เมื่อ 7 ธันวาคม 2538


      

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประกาศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง รับการตรวจประเมินและแนะนำ โครงการสำนักงานสีเขียวจากคณะผู้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล

  • 8 June 2017
  • Author: TAW
  • Number of views: 58289
  • 0 Comments
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง  รับการตรวจประเมินและแนะนำ โครงการสำนักงานสีเขียวจากคณะผู้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง  รับการตรวจประเมินและแนะนำ โครงการสำนักงานสีเขียวจากคณะผู้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล 

ใน วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00น. นายธัญญา โมกสกุล ผู้จัดการ พร้อมคณะทำงานโครงการฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานในสำนักงาน  โดยนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช้ พัฒนาเป็นสำนักงานสีเขียว 

ภาพและข่าว: นักข่าว PEA C1 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง
Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่ 5 ถนนปราจีนบ้านสร้าง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 037-480-454 แฟกซ์ 037-480-456 |    Social :   facebook

ติดต่อเรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา

75 ม.5 ต.บางนมโค อ.เสนา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

โทรศัพท์
035-201061
แฟกซ์
095-201029
แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่ 035-201612
สอบถามเเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า 035-202010
ขอใช้ไฟฟ้า 035-202968

@saj9913s