ประวัติความเป็นมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา

     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา ได้รับโอนสัมปทานมาจากกรมโยธาธิการ กระทรวง มหาดไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2503 ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1 ไร่ 32 ตารางวา เลขที่ ข 20 ถนนวิไลเสนา ตำบลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งสำหรับเดินเครื่องกำเนิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนบริเวณตลาดเสนา ส่วนอาคารสำนักงานได้เช่าบ้านของ นายโพ ใจซื่อ เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น อยู่ตรงข้ามธนาคารออมสิน (สำนักงานเก่า) ในตลาดเสนา

     เมื่อปี พ.ศ. 2514 ได้ย้ายอาคารสำนักงานมาเช่าบ้านของนายจำลอง ฤกษ์เกษม เป็นอาคารบ้านไม้ชั้นเดียวอยู่ตรงข้ามโรงเรียน เสนา เสนาประสิทธิปี

     พ.ศ. 2527 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้รื้ออาคารโรงจักรและสร้างบ้านพักเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 ชั้นในพื้นที่ 1 ไร่ 32 ตารางวา      และเนื่องจากสำนักงานเดิมมีพื้นที่คับแคบไม่เหมาะกับการให้บริการ ประกอบกับอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมทุกปี จึงได้การจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารใหม่เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 5 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา 

 

     

โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้

   -ยกฐานะการไฟฟ้าอำเภอเสนา ให้เป็นการไฟฟ้าจังหวัด เมื่อ 29 สิงหาคม 2511

   -ตั้งการไฟฟ้าเชื่อมโยงตำบลบ้านกลึง เป็นหน่วยบริการผู้ใช้ไฟย่อยบ้านกลึง สังกัดการไฟฟ้าอำเภอเสนา เมื่อ 26 มิถุนายน 2524

   -ตั้งการไฟฟ้าเชื่อมโยงตำบลลาดงา เป็นหน่วยบริการผู้ใช้ไฟย่อยลาดงา สังกัดการไฟฟ้าอำเภอเสนา เมื่อ 26 มิถุนายน 2524

   -ยกฐานะหน่วยบริการผู้ใช้ไฟหลักอำเภอเสนาเป็นการไฟฟ้าจุดรวมงาน เมื่อ 2 กันยายน 2525

   -โอนหน่วยบริการผู้ใช้ไฟตำบลบางชะนี หน่วยบริการผู้ใช้ไฟตำบลหัวเวียง ซึ่งสังกัดการไฟฟ้าจังหวัดอยุธยา ไปสังกัดการไฟฟ้าอำเภอเสนา เมื่อ 1 มิถุนายน 2526 -การไฟฟ้าอำเภอเสนา เป็นการไฟฟ้าชั้น 4 สังกัดเขต 1 เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2534

   -ยุบหน่วยบริการผู้ใช้ไฟไม้ตราเป็นการไฟฟ้าเชื่อมโยงของหน่วยบริการผู้ใช้ไฟอำเภอบางไทรและโดยหน่วยบริการผู้ใช้ไฟอำเภอบางไทรซึ่งสังกัดการไฟฟ้าอำเภอบางปะอินมาสังกัดการไฟฟ้าอำเภอเสนา เมื่อ 7 ธันวาคม 2538


      

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประกาศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ชี้แจงข่าวอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายภายในวัดขุนอินทประมูล

  • 25 June 2019
  • Author: TAW
  • Number of views: 41390
  • 0 Comments
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ชี้แจงข่าวอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายภายในวัดขุนอินทประมูล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ชี้แจงข่าวอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายภายในวัดขุนอินทประมูล

วันนี้ (วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ) นายไพฑูรย์ สมวี ผู้อำนวยการกองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกองบริการลูกค้า ร่วมกับ นายธัญญา โมกสกุล ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง และนายนนท์วริศ โรจน์รจิวงษ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโพธิ์ทอง เข้าร่วมชี้แจงถึงสาเหตุที่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในวัดอินทประมูลชำรุดกับ พระครูวิเศษชัยวัฒน์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ณ วัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

สืบเนื่องเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโพธิ์ทอง ได้ทำการดับกระแสไฟฟ้า โดยย้ายแหล่งจ่ายสถานีไฟฟ้า เพื่อทำการปรับแต่งเสาเอนบริเวณเหนือวัด ประมาณ 20 ต้น และจ่ายไฟคืนให้กับวัด จนเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโพธิ์ทอง ได้รับแจ้งจากนายนพพร คงรอต ไวยาวัจกร วัดขุนอินทประมูล ว่ามอเตอร์ของวัดหมุนกลับทาง เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตรวจสอบระบบจำหน่าย พบว่าเฟสการจ่ายไฟของการไฟฟ้าฯ ไม่ตรงกันกับระบบไฟฟ้าภายในวัด ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในวัดชำรุด จึงได้ทำการแก้ไขให้เฟสตรงกัน 
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทำหนังสือชี้แจงกับท่านเจ้าอาวาส และส่งเจ้าหน้าที่เข้านมัสการ พร้อมกับชี้แจงสาเหตุ โดยขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดต่อไป

ภาพ ข่าว : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Print
Tags:
Rate this article:
4.0

Please login or register to post comments.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่ 5 ถนนปราจีนบ้านสร้าง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 037-480-454 แฟกซ์ 037-480-456 |    Social :   facebook

ติดต่อเรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา

75 ม.5 ต.บางนมโค อ.เสนา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

โทรศัพท์
035-201061
แฟกซ์
095-201029
แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่ 035-201612
สอบถามเเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า 035-202010
ขอใช้ไฟฟ้า 035-202968

@saj9913s