ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
e-service
PEA Contact Center

 


ประวัติความเป็นมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท


-  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท  ตั้งอยู่เลขที่ 177 หมู่ 8 ตำบลธารเกษม   อำเภอพระพุทธบาท บนเนื้อที่ 7 ไร่ 10  ตารางวา เป็นอาคาร ตึก 2 ชั้น พร้อมด้วยบ้านพักพนักงาน จำนวน 8 ห้อง, อาคารแผนกมิเตอร์และแผนกปฏิบัติการ  1 หลัง อาคารแผนกก่อสร้าง 1 หลัง คลังพัสดุ 2 หลัง อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 1 หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2529 โดยมีสถานีไฟฟ้าพระพุทธบาท2 รวมอยู่ในพื้นที่นี้ด้วย อยู่ใกล้กับตลาดนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท

-   มีฐานะเป็นการไฟฟ้าจุดรวมงาน สังกัด การไฟฟ้าเขต 1 ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-   ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอพระพุทธบาท  อำเภอหนองโดน   และบางส่วนของ อำเภอบ้านหมอ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ


โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

 

พื้นที่รับผิดชอบ

 

ข่าวประกาศ

ติดต่อเรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพระพุทธบาท

177 หมู่ 8 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

โทรศัพท์
0-3626-6750 
แฟกซ์
0-3626-7303 
แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่ 0-3626-9377
สอบถามเเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า 0-3626-7494
ขอใช้ไฟฟ้า 0-3626-7484