ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
e-service
PEA Contact Center

 


ประวัติความเป็นมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี

https://www.pea.co.th/เกี่ยวกับเรา/ประวัติความเป็นมา


โครงสร้างองค์กร

 

ทำเนียบผู้บริหาร

พื้นที่รับผิดชอบ

ข่าวประกาศ

ติดต่อเรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกบินทร์บุรี

 

โทรศัพท์

แฟกซ์

แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่
สอบถามเเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
ขอใช้ไฟฟ้า