ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
e-service
PEA Contact Center

รายชื่อเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารในสังกัด กฟก.1


ชื่อการไฟฟ้า URL
สนง.เขต ก1 อยุธยา http://www.oic.go.th/infocenter4/486/
กฟจ.อยุธยา http://www.oic.go.th/infocenter4/487/
กฟอ.นครหลวง http://www.oic.go.th/infocenter5/533/
กฟอ.ภาชี http://www.oic.go.th/infocenter16/1645/
กฟอ.บางปะหัน http://www.oic.go.th/infocenter5/531/
กฟอ.มหาราช http://www.oic.go.th/infocenter16/1646/
กฟอ.บ้านแพรก http://www.oic.go.th/infocenter16/1647/
กฟอ.อุทัย http://www.oic.go.th/infocenter5/532/
กฟจ.อ่างทอง http://www.oic.go.th/infocenter4/488/
กฟอ.ไชโย http://www.oic.go.th/infocenter16/1648/
กฟอ.วิเศษชัยชาญ http://www.oic.go.th/infocenter5/507/
กฟอ.สามโก้ http://www.oic.go.th/infocenter16/1649/
กฟอ.ป่าโมก http://www.oic.go.th/infocenter5/506/
กฟอ.โพธิ์ทอง http://www.oic.go.th/infocenter5/505/
กฟอ.แสวงหา http://www.oic.go.th/infocenter16/1650/
กฟจ.สระบุรี http://www.oic.go.th/infocenter4/491/
กฟอ.เสาไห้ http://www.oic.go.th/infocenter16/1643/
กฟอ.หนองแซง http://www.oic.go.th/infocenter16/1644/
กฟจ.ปราจีนบุรี http://www.oic.go.th/infocenter4/489/
กฟอ.ประจันตคาม http://www.oic.go.th/infocenter5/510/
กฟอ.บ้านสร้าง http://www.oic.go.th/infocenter5/512/
กฟจ.นครนายก http://www.oic.go.th/infocenter5/508/
กฟอ.ปากพลี http://www.oic.go.th/infocenter16/1658/
กฟอ.บ้านนา http://www.oic.go.th/infocenter5/516/
กฟอ.องครักษ์ http://www.oic.go.th/infocenter5/509/
กฟจ.ปทุมธานี http://www.oic.go.th/infocenter4/400/
กฟอ.สามโคก http://www.oic.go.th/infocenter5/522/
กฟอ.อรัญประเทศ http://www.oic.go.th/infocenter4/499/
กฟอ.ตาพระยา http://www.oic.go.th/infocenter16/1655/
กฟก.โคกสูง http://www.oic.go.th/infocenter16/1656/
กฟอ.วัฒนานคร http://www.oic.go.th/infocenter5/514/
กฟอ.คลองหาด http://www.oic.go.th/infocenter16/1657/
กฟฟ.รังสิต http://www.oic.go.th/infocenter4/496/
กฟอ.เสนา http://www.oic.go.th/infocenter5/526/
กฟอ.บางบาล http://www.oic.go.th/infocenter16/1663/
กฟอ.บางซ้าย http://www.oic.go.th/infocenter16/1664/
กฟอ.ผักไห่ http://www.oic.go.th/infocenter5/527/
กฟอ.ลาดบัวหลวง http://www.oic.go.th/infocenter5/528/
กฟอ.บางไทร http://www.oic.go.th/infocenter16/1665/
กฟอ.พระพุทธบาท http://www.oic.go.th/infocenter4/497/
กฟอ.หนองโดน http://www.oic.go.th/infocenter16/1660/
กฟอ.ท่าเรือ http://www.oic.go.th/infocenter5/530/
กฟอ.บ้านหมอ http://www.oic.go.th/infocenter16/1661/
กฟย.ดอนพุด http://www.oic.go.th/infocenter16/1662/
กฟอ.กบินทร์บุรี http://www.oic.go.th/infocenter5/513/
กฟต.วังตะเคียน http://www.oic.go.th/infocenter16/1666/
กฟอ.นาดี http://www.oic.go.th/infocenter5/500/
กฟอ.ธัญบุรี http://www.oic.go.th/infocenter4/493/
กฟส.หนองเสือ http://www.oic.go.th/infocenter5/521/
กฟอ.บางปะอิน http://www.oic.go.th/infocenter4/492/
กฟอ.แก่งคอย http://www.oic.go.th/infocenter4/498/
กฟอ.มวกเหล็ก http://www.oic.go.th/infocenter5/518/
กฟอ.วังม่วง http://www.oic.go.th/infocenter16/1654/
กฟต.ซับสนุ่น http://www.oic.go.th/infocenter16/1653/
กฟจ.สระแก้ว http://www.oic.go.th/infocenter4/490/
กฟอ.เขาฉกรรจ์ http://www.oic.go.th/infocenter16/1659/
กฟอ.วังน้ำเย็น http://www.oic.go.th/infocenter5/515/
กฟย.วังสมบูรณ์ http://www.oic.go.th/infocenter17/1780/
กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) http://www.oic.go.th/infocenter4/495/
กฟอ.วังน้อย http://www.oic.go.th/infocenter5/529/
กฟอ.ลำลูกกา http://www.oic.go.th/infocenter4/494/
กฟอ.คลองหลวง http://www.oic.go.th/infocenter5/524/
กฟอ.ลาดหลุมแก้ว http://www.oic.go.th/infocenter5/523/
กฟภ.หนองแค http://www.oic.go.th/infocenter5/520/
กฟอ.วิหารแดง http://www.oic.go.th/infocenter5/517/
กฟภ.ศรีมหาโพธิ http://www.oic.go.th/infocenter5/511/
กฟย.ศรีมโหสถ http://www.oic.go.th/infocenter16/1651/
กฟย.ท่าตูม http://www.oic.go.th/infocenter16/1652/
กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร์ http://www.oic.go.th/infocenter5/525/
กฟส.หินกอง http://www.oic.go.th/infocenter5/519/