แบนเนอร์

แผนงานและโครงการ

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแผนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคกลาง อยุธยา(12 ก.พ. 2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคกลาง อยุธยา(12 ก.พ. 2563)

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการด้านระบบไฟฟ้า 3 ก.พ. 2563

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการด้านระบบไฟฟ้า 3 ก.พ. 2563

RSS
12345678910Last

แผนงานและโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคกลาง อยุธยา(12 ก.พ. 2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคกลาง อยุธยา(12 ก.พ. 2563)

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการด้านระบบไฟฟ้า 3 ก.พ. 2563

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการด้านระบบไฟฟ้า 3 ก.พ. 2563

RSS
12345678910Last

แผนงานและโครงการลงทุนที่สำคัญ

PEA บ้านหินกอง ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี”

  • 18 June 2018
  • Author: 498997
  • Number of views: 7949
  • 0 Comments
PEA บ้านหินกอง ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี”
PEA บ้านหินกอง ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี”
        วันนี้ (15 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง นำโดยนายฤทธี อินทีวร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง พร้อมพนักงาน และลูกจ้างได้เดินทางไปโรงพยาบาลสระบุรีเพื่อเข้าร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ณ ห้องประชุมศิริพานิช อาคารผู้ป่วนนอก ชั้น 6 โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
        การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และส่งเสริมให้พนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันทำความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกองเป็นอย่างดี

ภาพ : นายพิษณุ เฉลยอรรถ แผนกก่อสร้าง
ข่าว : นักข่าว PEA C1 
นางสาวบุษบงกช กิจพาณิชย์ วศก.4 
แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง จังหวัดสระบุรี
Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.


Thailand energy efficiency improvement for street lightings BCM

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

RSS
12345678910Last