แบนเนอร์

แผนงานและโครงการ

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแผนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านพลังงานและทรัพยากรขอเสียและก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านพลังงานและทรัพยากรขอเสียและก๊าซเรือนกระจก

RSS
12345678910Last

แผนงานและโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านพลังงานและทรัพยากรขอเสียและก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านพลังงานและทรัพยากรขอเสียและก๊าซเรือนกระจก

RSS
12345678910Last

แผนงานและโครงการลงทุนที่สำคัญ

PEA บ้านหินกอง เชิญชวนใช้งาน PEA Smart plus

  • 8 June 2018
  • Author: 498997
  • Number of views: 7953
  • 0 Comments
PEA บ้านหินกอง เชิญชวนใช้งาน PEA Smart plus
          การปฏิบัติกรเชิงรุกในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบถึงประโยชน์จากการติดตั้งแอพพลิเคชั่น PEA Smart plus เเละเป็นการทำการตลาด มุ่งสู่การไฟฟ้า 4.0 กับนวัตกรรมที่ กฟภ. พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ "จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง"

ภาพ : นายพิษณุ เฉลยอรรถ 
ข่าว : นักข่าว PEA C1 
น.ส. บุษบงกช กิจพาณิชย์ แผนกบริการลูกค้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง จังหวัดสระบุรี
Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.


Thailand energy efficiency improvement for street lightings BCM

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

RSS
12345678910Last