แบนเนอร์

แผนงานและโครงการ

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแผนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านพลังงานและทรัพยากรขอเสียและก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านพลังงานและทรัพยากรขอเสียและก๊าซเรือนกระจก

RSS
12345678910Last

แผนงานและโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านพลังงานและทรัพยากรขอเสียและก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านพลังงานและทรัพยากรขอเสียและก๊าซเรือนกระจก

RSS
12345678910Last

แผนงานและโครงการลงทุนที่สำคัญ

PEA ปทุมธานี เชิญชวนพนักงานลูกจ้างร่วม "ปั่นจักรยานมาทำงานเถอะ"

  • 27 May 2018
  • Author: 500277
  • Number of views: 7629
  • 0 Comments
PEA ปทุมธานี เชิญชวนพนักงานลูกจ้างร่วม "ปั่นจักรยานมาทำงานเถอะ"
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์"ปั่นจักรยานมาทำงานเถอะ"

       ขอเชิญชวน..พนักงานและลูกจ้าง PEA ปทุมธานี ทุกท่าน ที่พักอยู่ใกล้ที่สำนักงาน ร่วมกัน"ปั่นจักรยานมาทำงานกันเถอะ"  
       เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรน้ำมัน  ลดภาวะโลกร้อน   แถมยังทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นด้วยครับ
Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.


Thailand energy efficiency improvement for street lightings BCM

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

RSS
12345678910Last