แบนเนอร์

แผนงานและโครงการ

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแผนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านพลังงานและทรัพยากรขอเสียและก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านพลังงานและทรัพยากรขอเสียและก๊าซเรือนกระจก

RSS
12345678910Last

แผนงานและโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านพลังงานและทรัพยากรขอเสียและก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านพลังงานและทรัพยากรขอเสียและก๊าซเรือนกระจก

RSS
12345678910Last

แผนงานและโครงการลงทุนที่สำคัญ

มาตรการประหยัดการใช้ทรัพยากร ของ PEA ปทุมธานี

  • 27 May 2018
  • Author: 500277
  • Number of views: 7947
  • 0 Comments
มาตรการประหยัดการใช้ทรัพยากร ของ PEA ปทุมธานี
มาตรการประหยัดการใช้ทรัพยากร 6 ประเภท ของ PEA ปทุมธานี
1. มาตรการประหยัดพลังงาน
2. มาตรการประหยัดน้ำ
3. มาตรการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
4. มาตรการประหยัดการใช้กระดาษ
5. มาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์
6. มาตรการประหยัดการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน
Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.


Thailand energy efficiency improvement for street lightings BCM

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

RSS
12345678910Last