แบนเนอร์

แผนงานและโครงการ

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแผนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มาตรการลดกระดาษ PEA ลาดหลุมแก้ว

  • 8 July 2019
  • Author: 500361
  • Number of views: 922
  • 0 Comments
มาตรการลดกระดาษ PEA ลาดหลุมแก้ว

มาตรการลดกระดาษ PEA ลาดหลุมแก้ว

ให้หน่วยงานเลือกกิจกรรมลดกระดาษ 5 กิจกรรม เช่น

- พิมพ์เอกสาร 2 หน้า

- ใช้แบบสำรวจอิเล็กทรอนิกส์

- จัดเก็บสำเนาหนังสือออกด้วยการสแกน

- นำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวกลับมาใช้ใหม่

- จ้ดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

- ส่งเอกสารการประชุมทาง E-mail

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

แผนงานและโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

RSS
12345678910Last

แผนงานและโครงการลงทุนที่สำคัญ

RSS
12345678910Last

Thailand energy efficiency improvement for street lightings BCM

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

RSS
12345678910Last