แบนเนอร์

การดำเนินงานด้าน CSR ของ กฟภ.

นโยบายสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความมุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้ (คลิกอ่านต่อ)

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ตระหนักถึงการดำเนินกภารกิจขององค์กรควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดทั่วทั้งองค์กร จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้ (คลิกอ่านต่อ)

รายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

PEA CHANEL PEA CHANEL

PEA CHANEL

0 1
PEA จัดการแข่งขัน PEA มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 ในโอกาสสถาปนา PEA ครบรอบ 56 ปี PEA จัดการแข่งขัน PEA มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 ในโอกาสสถาปนา PEA ครบรอบ 56 ปี

PEA จัดการแข่งขัน PEA มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 ในโอกาสสถาปนา PEA ครบรอบ 56 ปี

               วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 05.50 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานใน พิธีเปิดการแข่งขัน PEA มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 ...
0 7322
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาค3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ครบทุก การไฟฟ้า1-3 และ การไฟฟ้าสาขา ทุกแห่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาค3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ครบทุก การไฟฟ้า1-3 และ การไฟฟ้าสาขา ทุกแห่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาค3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ครบทุก การไฟฟ้า1-3 และ การไฟฟ้าสาขา ทุกแห่ง

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน พิธีเปิดศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ที่ 43 ...
0 10513
ค่า ft ประจำเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2559 ค่า ft ประจำเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2559

ค่า ft ประจำเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2559

         คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เห็นชอบค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) ...
0 11294
12345678910Last

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 23 กันยายน 2557
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-9910