แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีพุทธาภิเษก  และเปิดหอพระ  พระมงคลบพิตร(จำลอง)  ประจำสำนักงาน
TAW

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีพุทธาภิเษก และเปิดหอพระ พระมงคลบพิตร(จำลอง) ประจำสำนักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา
จัดพิธีพุทธาภิเษก  และเปิดหอพระ  พระมงคลบพิตร(จำลอง)  ประจำสำนักงาน

     -ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560  เวลา 09.49 น.  สมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญโญ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายสมลักษณ์  กิ่งมาลา ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1  (ภาคกลาง)  จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีพุทธาภิเษก พระมงคลบพิตร(จำลอง)  ณ วิหารพระมงคลบพิตร  อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยมีคณะผู้บริหาร  พนักงาน  และลูกจ้าง  เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

      -และวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.19 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีอันเชิญ และเปิดหอพระ พระมงคลบพิตร(จำลอง) ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง)  จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสมลักษณ์  กิ่งมาลา   ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1  (ภาคกลาง)  จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างพระมงคลบพิตร(จำลอง)  ประจำสำนักงานฯ    โดยมีคณะผู้บริหาร  พนักงาน  และลูกจ้าง  เข้าร่วมพิธีดังกล่าว สำหรับวันนี้ได้มีการแจกเหรียญมงคลสำหรับผู้ที่มาร่วมงานเป็นที่ระลึก        

                          

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  www.pea.co.th/c1/buddha2017

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบรอบ2) ในตำแหน่งลูกจ้างช่าง สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคกลาง)จ.พระนครศรีอยุธยา
Next Article ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง ลูกจ้างช่าง(แก้ไฟฟ้าขัดข้อง),ลูกจ้างช่าง ลูกจ้างบัญชี และลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ วันที่ 9-10 ต.ค.2560
Print
14484 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.