แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่า ft ประจำเดือน ม.ค. – เม.ย. 2560
TAW

ค่า ft ประจำเดือน ม.ค. – เม.ย. 2560

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ให้ปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) สำหรับจัดเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2560 เท่ากับ -37.29 สตางค์/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

ที่มาข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน/กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า
Previous Article การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม PEA C1 Safety Love : ด้วยรักและห่วงใย ความปลอดภัยฅน PEA
Next Article PEA เตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของ PEA ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 600 อัตรา
Print
22590 Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.