แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม PEA C1 Safety Love : ด้วยรักและห่วงใย ความปลอดภัยฅน PEA
TAW

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม PEA C1 Safety Love : ด้วยรักและห่วงใย ความปลอดภัยฅน PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม PEA C1 Safety Love : ด้วยรักและห่วงใย ความปลอดภัยฅน PEA

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “PEA C1 Safety Love : “ด้วยรักและห่วงใยความปลอดภัยฅน PEA” โดยมีนายณรงค์ฤทธิ์ สงวนพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ ลานอเนกประสงค์ หลังอาคาร 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัย ตามนโยบายท่านผู้ว่าการ ให้ปี 2560 เป็นปีแห่งความปลอดภัยที่ยั่งยืนของ กฟภ. เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย PEA Safety Culture อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัด กฟก.1 ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม “PEA C1 Safety Love” โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรม Safety Talk โดยท่านผู้อำนวยการเขต 
 2. พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อให้คำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน ให้ปี 2560 เป็นปีแห่งความปลอดภัยที่ยั่งยืน ของ กฟภ. 
3. พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านความปลอดภัย ระหว่างท่านผู้อำนวยการเขต กับผู้บริหารของ ในสังกัด ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ หน่วยงานการไฟฟ้าดีเด่นด้านความปลอดภัยในสังกัด 
5. พิธีมอบธง PEA C1 SAFETY EXCELLENCE SUSTAINABLE เพื่อเป็นสัญลักษณ์การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานให้เป็นศูนย์

หลังจากนั้น ได้มีกิจกรรม Safety Star Search เปิดตัว PEA C1 Safety Ambassador ของแต่ละการไฟฟ้าในสังกัด แสดงทัศนคติด้วยความปลอดภัยในการทำงาน ให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ โดยการไฟฟ้าในสังกัดที่ได้รับคะแนน Vote มากที่สุดของ PEA C1 Safety Ambassador คือ ตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ภาพและแหล่งข่าว : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กองวิศวกรรมและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Previous Article การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านบุคคลและกฏหมายที่เกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้าง"
Next Article ค่า ft ประจำเดือน ม.ค. – เม.ย. 2560
Print
17075 Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.