ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ฉ.3 กฟส.ลหท.(กป)090

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ซ่อมเครื่องรถยนต์ติดเครนขนาด6ตัน ทะเบียน 81-0617 บร.
ระยะเวลาขายแบบ : 15 มกราคม 2561 ถึง 15 มกราคม 2561
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 31,300    บาท
ราคากลาง : 31,300    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 11    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เป็นอู่ที่มีความชำนาญทางด้านเครื่องยนต์
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นพรัตน์ ธรรมสาพงษ์    E-mail : nopparat.tom@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2561