ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง เลขที่   กณ.(กป.)069 ลว.10 ม.ค.2561

รายละเอียด : ซ่อมเปลี่ยนสายไฮดรอลิค รถยนต์ 81-7223 ชัยภูมิ
ระยะเวลาขายแบบ : 15 มกราคม 2561 ถึง 15 มกราคม 2561
เวลาที่ขายแบบ : 9:00 น. - 11:00 น.
สถานที่ขายแบบ : แผนกก่อสร้างและปฎิบัติการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์
วันที่ยื่นซอง : 15 มกราคม 2561
เวลาที่ยื่นซอง : 11:00 น. - 12:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : แผนกก่อสร้างและปฎิบัติการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์
วงเงินงบประมาณ : -    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): -    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : 15 มกราคม 2561
เวลาที่เปิดซอง : 13:00 น. - 14:00 น.
สถานที่เปิดซอง : แผนกก่อสร้างและปฎิบัติการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    044-869661           Fax :    044-869122           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : จะต้องเป็นร้านที่ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : 1สายไฮดรอลิค 1/2 จำนวน 9.80 เมตร
2.หัวสาน CBS 08 จำนวน 2 ตัว
3.ปลอกหัวสาย MS 08 จำนวน 6 ตัว
4.สายไฮดรอลิค 3/8 จำนวน 3.95 เมตร
5.บล๊อกหัวสาย GZIS 06 จำนวน 4 ตัว
6.หัวสาย GZIS 06 จำนวน 2 ตัว
7.โอลิง จำนวน 3 ตัว
     


ผู้รับผิดชอบ : ศิลธรรม คนซื่อ    E-mail : sinthum.kho@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 10 มกราคม 2561