ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง เลขที่   PEA-CNM(CE)-013/2018

รายละเอียด : ซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง(SDH) ระดับ STM-1 การ์ด CXL1 ผลิตภัณฑ์ Huawei รุ่น OSN1500 ติดตั้งใช้งานที่ กฟส.ขลุง และ สฟฟ.เกาะโพธิ์
ระยะเวลาขายแบบ : 23 เมษายน 2561 ถึง 23 เมษายน 2561
เวลาที่ขายแบบ : -
สถานที่ขายแบบ :
วันที่ยื่นซอง : -
เวลาที่ยื่นซอง : -
สถานที่ยื่นซอง : -
วงเงินงบประมาณ : 235,400    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 235,400    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : -
เวลาที่เปิดซอง : -
สถานที่เปิดซอง :
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    025909655           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : -
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610411142600923_ราคากลาง CXL1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : พิภัทรา หวั่งวงศ์สถาพร    E-mail : pipattra.wan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 เมษายน 2561