ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   PEA-CNM(CE)-013/2018

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง(SDH) ระดับ STM-1 การ์ด CXL1 ผลิตภัณฑ์ Huawei รุ่น OSN1500 ติดตั้งใช้งานที่ กฟส.ขลุง และ สฟฟ.เกาะโพธิ์
ระยะเวลาขายแบบ : 23 เมษายน 2561 ถึง 23 เมษายน 2561
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 235400    บาท
ราคากลาง : 235400    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    025909655           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610411142600923_ราคากลาง CXL1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พิภัทรา หวั่งวงศ์สถาพร    E-mail : pipattra.wan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 เมษายน 2561