ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง เลขที่   ผบห.กฟจ.นม.ลว.27 ก.ย.2560

รายละเอียด : วัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน กฟจ.นม.
1 กระดาษทิชชูม้วนเล็ก ขนาด 4 โหล
2 ยาฉีดยุง ไร้กลิ่น ขนาด 12 กระป่อง
3 ทิชชูกล่อง ขนาด 12 กล่อง
4 ทิชชูม้วนยาว ขนาด 12 ม้วน
5 ถุงขยะ 18 x 20 กรีน ขนาด 6 แพค
6 ถุงขยะดำ 36 x 45 กรีน ขนาด 10 แพค
7 ถุงขยะดำ 30 x 40 กรีน ขนาด 6 แพค
8 น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ ขนาด 6 ขวด
9 น้ำยาทำความสะอาด ไลปอนเอฟ ขนาด 2 แกลลอน
10 ทิชชูแผ่น ขนาด 6 อัน
11 สก๊อตไบร์ ขนาด 6 อัน
ระยะเวลาขายแบบ : 12 ตุลาคม 2560 ถึง 12 ตุลาคม 2560
เวลาที่ขายแบบ : -
สถานที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นซอง : -
เวลาที่ยื่นซอง : -
สถานที่ยื่นซอง : -
วงเงินงบประมาณ : 8,896    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): -    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : -
เวลาที่เปิดซอง : -
สถานที่เปิดซอง : -
จำนวน : 11    รายการ
โทรศัพท์ :    0 4425 5291           Fax :    0 4425 9680           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : วรัญดา โพธิชญากูล    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 12 ตุลาคม 2560