ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา เลขที่   ก.2 กบษ.(รล.)1599/2560

รายละเอียด : สอบราคาจัดซื้อ Universal Relay Test 1 phase ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 ในเขตพื้นที่ กฟก.2
ระยะเวลาแจกแบบ : 29 มิถุนายน 2560 ถึง 7 กรกฎาคม 2560
เวลาที่แจกแบบ : 8:30 น. - 16:30 น.
สถานที่แจกแบบ : แผนกรีเลย์และอุปกรณ์ควบคุม อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟชลบุรี (SCADA) กองบำรุงรักษา ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ที่ตั้ง 47/1 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วันที่ยื่นซอง : 19 กรกฎาคม 2560
เวลาที่ยื่นซอง : 10:00 น. - 12:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : แผนกรีเลย์และอุปกรณ์ควบคุม อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟชลบุรี (SCADA) กองบำรุงรักษา ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ที่ตั้ง 47/1 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วงเงินงบประมาณ : 722,250    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 722,250    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : 19 กรกฎาคม 2560
เวลาที่เปิดซอง : 13:30 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : แผนกรีเลย์และอุปกรณ์ควบคุม อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟชลบุรี (SCADA) กองบำรุงรักษา ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ที่ตั้ง 47/1 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0944846048,038455293-10620           Fax :    -           E-mail :    jirut.kar@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : รายละเอียดอุปกรณ์ถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600619093357917_ปปช.07 สอบราคา Uiversal test 1P.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600619093357917_ประกาศ สอบราคา.pdf   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : จิรุตม์ ครินชัย    E-mail : jirut.kar@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 19 มิถุนายน 2560