ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   -

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62027068831
รายละเอียด : จ้างเหมางาปรับปรุงฯ บ้านทุ่งเข็ญ
ระยะเวลาขายแบบ : 24 เมษายน 2562 ถึง 24 เมษายน 2562
วันที่เสนอราคา : 6 มีนาคม 2562
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 132,224.91    บาท
ราคากลาง : 132,224.91    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    035-531072           Fax :    035-531589           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620424093505452_งานปป.บ้านทุ่งเจริญ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เยาวพา พุฒพิมเสน    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 24 เมษายน 2562