ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา เลขที่   น.3 กบญ.(จซ.) ต 12/2561

รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรอง สเตรนแคล้มป์แบบตรง สำหรับสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 120-185 ต.มม. จำนวน 805 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 13 ธันวาคม 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2560
เวลาที่ขายแบบ : 9:00 น. - 15:00 น.
สถานที่ขายแบบ : แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี
วันที่ยื่นซอง : 18 ธันวาคม 2560
เวลาที่ยื่นซอง : 9:00 น. - 15:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี
วงเงินงบประมาณ : 284245.50    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 278216.05    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : 18 ธันวาคม 2560
เวลาที่เปิดซอง : 10:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    036413142           Fax :    036413032           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : จะพิจารณาจากผู้ขาย กำหนดยืนราคา ๑๒๐ วัน รับประกันคุณภาพตามเงื่อนไขของ กฟภ. โดยพัสดุที่จัดซื้อครั้งนี้ มีอนุกรมมาตรฐาน มอก.ISO๙๐๐๐, มี/ไม่มีประกาศ มอก.,มี/ไม่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600821104522386_ราคากลาง ต 12 ปี 2561.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600821104522354_สเปค ต 12ปี 61.pdf   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : อัญชลี อินก่ำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 21 สิงหาคม 2560