ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา เลขที่   ก.2 กบษ(ปฮ)1454/2560

รายละเอียด : ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเครื่องใช้ จำนวน 3 กลุ่มรายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 3 กรกฎาคม 2560 ถึง 21 กรกฎาคม 2560
เวลาที่ขายแบบ : 8:30 น. - 16:30 น.
สถานที่ขายแบบ : ๑ ชำระค่าแบบประกวดราคา ณ แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน เลขที่ ๕ ถนนบางแสน สาย ๒ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๐ ระหว่างวันที่ ๓ ก.ค. – ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐(ในเวลาทำการ) โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๑๐๗ ๒ เมื่อชำระค่าแบบประกวดราคาตามข้อ ๒.๑ แล้ว ให้ไปรับแบบประกวดราคา ณ แผนกปฏิบัติการฮอทไลน์ ชั้น ๑ อาคารโรงซ่อมอุปกรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคกลาง) เลขที่ ๔๗/๑ หมู่ ๓ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘-๔๕๕๐๘๖ ต่อ ๑๐๖๒๖ และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็ปไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th
วันที่ยื่นซอง : 27 กรกฎาคม 2560
เวลาที่ยื่นซอง : 9:00 น. - 12:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : ชั้น ๑ อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า (SCADA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคกลาง) ชลบุรี
วงเงินงบประมาณ : 9,041,500    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 9,041,500    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 422,500    บาท
วันที่เปิดซอง : 27 กรกฎาคม 2560
เวลาที่เปิดซอง : 14:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : ณ ห้องประชุม ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า (SCADA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคกลาง) ชลบุรี
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086 ต่อ 10626           Fax :    -           E-mail :    www.pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้เสนอราคาต่ำที่สุด เครื่องมือถูกต้องตามสเปก กฟภ.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600609150104797_ปปช.07 - Copy.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพงศ์ สุขประเสริฐ    E-mail : natthapong.suk@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 9 มิถุนายน 2560