ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา เลขที่   ก.2 กบษ(ปฮ)1541/2560

รายละเอียด : ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย Battery Operated จำนวน 10 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 3 กรกฎาคม 2560 ถึง 21 กรกฎาคม 2560
เวลาที่ขายแบบ : 8:30 น. - 16:30 น.
สถานที่ขายแบบ : ๑ ชำระค่าแบบประกวดราคา ณ แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน เลขที่ ๕ ถนนบางแสน สาย ๒ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๐ ระหว่างวันที่ ๓ ก.ค. – ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐(ในเวลาทำการ) โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๑๐๗ ๒ เมื่อชำระค่าแบบประกวดราคาตามข้อ ๒.๑ แล้ว ให้ไปรับแบบประกวดราคา ณ แผนกปฏิบัติการฮอทไลน์ ชั้น ๑ อาคารโรงซ่อมอุปกรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคกลาง) เลขที่ ๔๗/๑ หมู่ ๓ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘-๔๕๕๐๘๖ ต่อ ๑๐๖๒๖ และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็ปไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th
วันที่ยื่นซอง : 27 กรกฎาคม 2560
เวลาที่ยื่นซอง : 9:00 น. - 12:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟชลบุรี (SCADA) ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
วงเงินงบประมาณ : 2,354,000    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 2,354,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 220,000    บาท
วันที่เปิดซอง : 27 กรกฎาคม 2560
เวลาที่เปิดซอง : 14:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟชลบุรี (SCADA) ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10626           Fax :    -           E-mail :    www.pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : ราคาต่ำที่สุดและสเปคตรงตามที่กฟภ.กำหนด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600608130541453_ปปช.07 - Copy.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพงศ์ สุขประเสริฐ    E-mail : natthapong.suk@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 มิถุนายน 2560