ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา เลขที่   ฉ.1ซก.(กป)531/2560

รายละเอียด : จ้างเหมางานขยายเขต งบ คฟม.บ.หนองฮู ราคากลาง 92482.24 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ระยะเวลาขายแบบ : 30 มิถุนายน 2560 ถึง 12 กรกฎาคม 2560
เวลาที่ขายแบบ : 9:00 น. - 16:00 น.
สถานที่ขายแบบ : แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าสาขาอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
วันที่ยื่นซอง : 13 กรกฎาคม 2560
เวลาที่ยื่นซอง : 9:00 น. - 10:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าสาขาอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
วงเงินงบประมาณ : 92482.24    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 86,432    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : 13 กรกฎาคม 2560
เวลาที่เปิดซอง : 10:30 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าสาขาอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    042-490800           Fax :    042-490801           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : ราคาต่อหน่วยตามรายการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600712161227299_PDFSlideShow.pdf   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : เขมจิรา ปฐมบงกฏสกุล    E-mail : kemjira.pat@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 12 กรกฎาคม 2560