ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   D61060225807

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61067226431
รายละเอียด : จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงบ้านหนองน้อย ม.2 ต.หนองน้อย จุด 3 อ.วัดสิงหื จ.ชัยนาท
ระยะเวลาขายแบบ : 14 มิถุนายน 2561 ถึง 14 มิถุนายน 2561
วันที่เสนอราคา : 15 มิถุนายน 2561
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 172,402.68    บาท
ราคากลาง : 172,402.68    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    056-461476           Fax :    056461683           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610613154704098_จ้างเหมาค่าแรงงานปป.บ้านหนองน้อย จุด3 ม.2 ต.หนองน้อย.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เจริญ อินคล้าม    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 13 มิถุนายน 2561