ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.2อ.บนป.(กป.)2152/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62077542634
รายละเอียด : แผนงานที่ 5 ไลน์สฟฟฟ.บนป.โกเบสอบต.ดฉ.มูลนิธิคุณธรรม รวมไลน์แยกบนถนนในคลอง ระยะทาง 40 วงจร-กม.
แผนงานที่ 6 ไลน์BAP4S-04มูลนิธิคุณธรรม กฟย.ดฉ.คลองหกวา ออก,ตกค.15 ตอนเหนือ ระยะทาง 52 วงจร-กม.
แผนงานที่ 7 ไลน์สฟฟ.บนป.6S-01 รวมไลน์แยกบนถนน ในคลองสุดระบบซาวด์สตรีท ระยะทาง 42 วงจร-กม.
แผนงานที่ 8 ไลน์ BAP3R-01(วัดโพรงอากาศ) รวมไลน์แยกบนถนน ในคลอง สุดระบบวัดตะพังคลี ระยะทาง 43 วงจร-กม.
ระยะเวลาขายแบบ : 30 สิงหาคม 2562 ถึง 2 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 5 สิงหาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : -    บาท
ราคากลาง : 193,216.32    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    038-581174           Fax :    03-581388           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620802114500466_ปปช. ตัดต้นไม้ เดือน ส.ค.2562.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ราคาต่ำสุด


ผู้รับผิดชอบ : ฟานดี้ สะและหมัด    E-mail : fandysalaemud@gmail.com    วันที่ประกาศ : 2 สิงหาคม 2562