ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   น.1ทง.(บห.)(จจ.)035/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63057342455
รายละเอียด : จ้างเหมาย้ายแนวเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ บ้านร่องริว ม.12 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย (น.1ทง.(บห.)(จจ.)035/2563) ให้แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง
ระยะเวลาขายแบบ : 25 พฤษภาคม 2563 ถึง 25 พฤษภาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 26 พฤษภาคม 2563
เวลา : 9:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 120,173.23    บาท
ราคากลาง : 120,173.23    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    053-795393           Fax :    053-795504           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630522172429100_แบบบก. ปะหน้า งานจ้างเหมาบ้านร่องริว.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สิริลักษณ์ แก้วใจกัน    E-mail : siriluk.kea@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 22 พฤษภาคม 2563