รายละเอียดแบบจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ประกวดราคา/สอบราคา : มท 5308.32/ตค.(มต.)2839/2562
      รายละเอียด :
      ประกาศ เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ
      เอกสารแนบ :
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
      หมายเหตุ :