ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2562
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : จัดจ้างบริการอินเตอร์เน็ตประเภทองค์กร และวงจรสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อไปยังบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ขนาดความเร็ว 1 Gbps จำนวน 1 วงจร โดยเป็นช่องทางเฉพาะต่างประเทศ (International Traffic)
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 794,796   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน 2562
      วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25620517165104000_ประกาศแผนจัดจ้างฯ inter link 3.TIF