ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2562
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : จัดซื้อพัสดุกลุ่มลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 880,836.84   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม 2562
      วันที่ประกาศ : 27 พฤษภาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25620527164444970_11A71.PDF