ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2562
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : งานจัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ 68 ให้ กฟต.2
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 1255859.00   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม 2562
      วันที่ประกาศ : 2 พฤษภาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25620516095446873_20190516091811.pdf