ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2562
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : จัดซื้อพัสดุกลุ่มสายไฟ จำนวน 3 รายการ
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 2,747,760.00   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน 2562
      วันที่ประกาศ : 15 พฤษภาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25620518181257863_img20190518_18123632.pdf