ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2562
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : ค่าป้ายประดับตกแต่งในงานพระราชพิธีราชาภิเษก ร.10
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 2,550   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม 2562
      วันที่ประกาศ : 15 พฤษภาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25620517123821646_19472.jpg