ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2562
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเชลเซียส 50 ต.มม. มอก.293 จำนวน 54,000 เมตร
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 1,617,840.00   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม 2562
      วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25620516113612722_ประกาศเผยแพร่แผน.pdf