ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2562
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงแยกเนินโมก - ตลาดเนื่องจำนงค์ บริเวณตลาดเนื่องจำนงค์ - หน้า บริษัท วนชัยฯ
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 710,706.20   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน 2562
      วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25620517100029541_ประกาศแผน ปป. บริเวณตลาดเนื่องจำนงค์ - หน้า บริษัท วนชัยฯ.pdf