ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2562
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้ กฟย.เกาะเต่า (ครั้งที่ 6/2562)
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 18701460.00   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม 2562
      วันที่ประกาศ : 2 พฤษภาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25620516094901625_20190516092034.pdf