รายงานประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท

ค้นหาชื่อโครงการ :    ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   

    

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)วันที่อนุมัติ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
กฟอ.โคกสำโรง จัดจ้งขยายเขตบ้านเกาะรี ม.2 ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ตามอนุมัติจ้าง น.3คสร.(กส)417 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
12,184(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.อ.บ้านแหลม อุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับงานก่อสร้างขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายของ กฟภ. ใช้งาน กฟส.อ.บ้านแหลม
ร้านรวมชัยเพชรบุรี 87/15 16 17 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ผู้ประกอบการ

3,670.10 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.อ.บ้านแหลม จ้างซ่อมรถยนต์เครน หมายเลขทะเบียน 81-6320 ใช้งาน กฟส.อ.บ้านแหลม
ห.จ.ก.พงษ์ศักดิ์คาร์แคร์ เลขที่ 181 ม.1 ต. ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
ผู้ประกอบการ
29,853.00 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟย.โคกสูง จัดซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2562 300.00 7 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟย.โคกสูง จัดจ้างซักที่นอนอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำเดือน มกราคม 2562 552.00 7 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.อ.บ้านแหลม จัดจ้างทาสีพื้นปลอดภัยไว้ก่อน (Safety) ภายใน สนง.กสอ.อ.บ้านแหลม
ร้านชัยรัตน์เพชรบุรี 2010 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 219/15 ม.1 ต.ไร่ส้ม
อ.เมือง จ.เพชรนบุรี ผู้ประกอบการ
14,840.00 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.อ.บ้านแหลม เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแรงสูง ใช้งาน กฟส.อ.บ้านแหลม
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ผู้ประกอบการ
21,400.00 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.อ.บ้านแหลม ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน ใช้กับเครื่อง PTC ร่วม GPR ,GPRS เดือน02/62 ผบง.กฟส.อ. บ้านแหลม น.ส.วงเดือน เลี้ยงอยู่ เลขที่ 47 ม.2 ต.บ้านลาด
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 ผู้ประกอบการ
299.00 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผมต.กฟจ.สระบุรี ซื้อเครื่องมือประจำปี 2562 งบสำรองเร่งด่วนปี 2562 ชุดที่ 3 52,430.00 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผมต.กฟจ.สระบุรี ซื้อเครื่องมือประจำปี 2562 งบสำรองเร่งด่วนปี 2562 ชุดที่ 1 4,922.00 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผคฟ.กปบ.ต.3 ขออนุมัติจัดซื้อรางปลั๊ก 5 ช่อง 2,517.00 6 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผบป.กฟอ.ศรีราชา ค่าหมึกพิมพ์ Samsung ML 4510 ND 20,437.00 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผจฟ.1 กปบ.(ก.2) ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดวัชพืชรอบบริเวณสถานีไฟฟ้าบางแสน 2 แบบครั้งคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,100.00 24 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผบง.กฟส.สองพี่น้อง ค่าน้ำมันรถ 1,575.60 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผมต.กฟจ.สระบุรี ซื้อเครื่องมือประจำปี 2562 งบสำรองเร่งด่วนปี 2562 ชุดที่ 2 71,690.00 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผจฟ.1 กปบ.(ก.2) ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าบางแสน 2 แบบ 2 ชั้น แบบครั้งคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,500.00 25 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.ต.จห. รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง 31,912.75 7 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผจฟ.1 กปบ.(ก.2) ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดวัชพืชในลานไก 115 เควี ของสถานีไฟฟ้าชลบุรี 2 แบบครั้งคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,000.00 24 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.ต.จห. รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมยานพาหนะทะเบียน 83-5056 นม. จำนวน 7 รายการ 21,828.- 8 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผจฟ.1 กปบ.(ก.2) ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าชลบุรี 2 แบบ 1 ชั้น แบบครั้งคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,000.00 24 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ