ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(ปบ.)369 ลว.13 ธ.ค 2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างย้ายแนวเสาไฟฟ้า สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 บริเวณบ้านโคกเมา ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 17 พฤษภาคม 2560 ถึง 17 พฤษภาคม 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 162129.02    บาท
ราคากลาง : 162129.02    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600517151508624_ย้ายเสาไฟฟ้า บ้านโคกเมา 0002.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2560