ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   อนุมัติ หญ.(บค.)-1065 ลว.12 ต.ค. 59

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ขยายเขตที่ดินจัดสรร นายบุนลี่ แซ่ซิน ม.6 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 31 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 92663.99    บาท
ราคากลาง : 92663.99    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    074257800           Fax :    074257333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600131152048171_ที่ดินจัดสรร นายบุนลี่ แซ่ซิน.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ ทิพากรเกียรติ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 31 มกราคม 2560